Accredited testing laboratory

    Akreditované skúšobné laboratórium ( Príloha k rozhodnutiu č. 020/10240/2022/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-041 zo dňa: 29.12.2023)

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular