Accredited proficiency testing provider

   Akreditovaný organizátor skúšania spôsobilosti

 

Ročný plán programov skúšania spôsobilosti na rok 2022

Označenie skúšok spôsobilosti: VUCES-PTA - akreditované, VUCES-PTN - neakreditované 

Označenie programu

Predmet

Plán

Organizačno-technické inštrukcie

Prihláška

Prihlásenie do

 

Fáza programu

 

VUCES-PTA/AS/2022/02

asfalty a asfaltové spojivá

stiahnuť

stiahnuť

stiahnuť

18.03.2022

ukončené

VUCES-PTA/AZ/2022/04

asfaltové zmesi

stiahnuť

stiahnuť

stiahnuť

29.04.2022

ukončené

VUCES-PTA/VV/2022/06

vrstva vozovky

 stiahnuť 

stiahnuť

 stiahnuť 

27.07.2022

ukončené

VUCES-PTA/NSZ/2022/10

nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi

stiahnuť

stiahnuť

stiahnuť

11.11.2022

ukončené


Dotazník Prieskum spokojnosti zákazníkov PTP


 

Regular