Výskumné aktivity

Aktuality

Pripravované odborné akcie

  15.02.2023 - 17.02.2023
  Nestmelené a hydraulicky
  stmelené vrstvy vozoviek
 
GRAND HOTEL PERMON,
  Podbanské, Vysoké Tatry


Obnova prístrojového vybavenia

Do laboratória sme zakúpili nový

odtrhový prístroj pre hydroizolačné
systémy

Aktuálne pracujeme na:


nov 2022 / 2023

Posúdenie súčasného stavu a predikcia vývoja  asfaltobetónového tesnenia hornej nádrže PVE Čierny Váh

PVE Čierny Váh, Liptovský Hrádok

Účasť na stretnutí lídrov:


Pravidelná účasť / 2022

Stretnutie lídrov
slovenského stavebníctva

 

    Osvedčenie o spôsobilosti vykonávat' výskum a vývoj zo dňa 12. aprila 2022 pod číslom 2022/14383:2-D1230

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

Podmienky | Zásady ochrany osobných údajov | Kontakt

Copyright © VUIS - CESTY, spol. s r. o. 1991 - 2022

Regular