News Headline

Aktuality

Pripravované odborné akcie

Obnova prístrojového vybavenia

Do laboratória sme zakúpili automatické skúšobné zariadenie pre skúšky mrazuvzdornosti stavebných hmôt EKOFROST KD20.5

Aktuálne pracujeme na:

apríl 2023 - február 2024

Účasť na projekte Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

 

január 2023 - marec 2025

Účasť v tíme stavebnotechnic-kého dozoru pre Projekt R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek

 


február - apríl 2024
Program PTN Mosty: Zaťažovacie skúšky mostov - statická zaťažovacia skúška

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024:

Regular